Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 14

Quang Minh thuyết phục Phương Uyên suy nghĩ lại; Trâm Anh khẳng định sẽ không ai tỏ tình với mình; Kim Hoàng quyết định dừng lại; Phương Uyên - Trung Vĩnh đi một vòng lớn để gặp nhau; Thanh Mai - Bá Tùng tiến triển tốt đẹp.

Ngôi nhà chung - 22g30 thứ Ba trên HTV7. 

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g20 - Thứ Năm - HTV7