Ngôi nhà chung Mùa 18 - Tập 9

Sơn và Tùng trong cuộc chiến ngấm ngầm để giành sự quan tâm của Mai; Cặp đôi mới Vĩnh - Trâm Anh trở thành tâm điểm với những tương tác ngọt ngào; Hoàng bất ngờ khi được Sơn đến thăm tại phim trường...

Ngôi nhà chung - 22g30 thứ Ba trên HTV7. 

Video Chương trình khác
22g - Thứ Sáu - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7