Bi Max bắt cá bằng tay không

Cùng xem lại một số khoảnh khắc thú vị của khách mời trong chương trình "Bách nghệ kỳ thú"! 

Video Chương trình khác
19g - Thứ Tư - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7