Làm muối ở Lý Nhơn

Cùng xem lại một số làng nghề truyền thống độc đáo mà "Bách nghệ kỳ thú" đã ghé thăm! 
 
Video Chương trình khác
20g - Thứ 7 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7