Huỳnh Nhu lội bùn hái sen

Huỳnh Nhu lội bùn hái sen

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/sen.mp4
Quang Đắc xúc muối ở Cần Giờ

Quang Đắc xúc muối ở Cần Giờ

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/quangdac.mp4
Khám phá làng bè Long Sơn

Khám phá làng bè Long Sơn

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/nhuquynh.mp4
Làm muối ở Lý Nhơn

Làm muối ở Lý Nhơn

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/muoi.mp4
Mai Anh làm bánh phồng Sơn Đốc

Mai Anh làm bánh phồng Sơn Đốc

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/lambanh.mp4
Khô cá lóc miền Tây Nam Bộ

Khô cá lóc miền Tây Nam Bộ

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/khoca.mp4
Hải Vót xin học làm chiếu tại Long Cang

Hải Vót xin học làm chiếu tại Long Cang

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/haivot.mp4
Làng đúc lư đồng An Hội

Làng đúc lư đồng An Hội

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/ducdong.mp4
Bi Max bắt cá bằng tay không

Bi Max bắt cá bằng tay không

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/bimax.mp4
Làng nghề làm bếp lò đất nung

Làng nghề làm bếp lò đất nung

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan2/beplo.mp4
Bách nghệ kỳ thú - Tập 35

Bách nghệ kỳ thú - Tập 35

Những làng nghề độc đáo của “Bách nghệ kỳ thú”

https://www.youtube.com/embed/kReVzpDQoc4?si=NPxpDQNP_tKf73FB
Trang Phùng thử tài bách nghệ

Trang Phùng thử tài bách nghệ

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/trangphung.mp4