Bách nghệ kỳ thú - Tập 18

Bách nghệ kỳ thú - Tập 18

Tìm hiểu về nghề trồng chanh không hạt

https://www.youtube.com/embed/lBZ7TLFrFCk?si=TabZxkNKfnu1kzuO
Tranh cát - Loại hình nghệ thuật độc đáo

Tranh cát - Loại hình nghệ thuật độc đáo

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan3/tranhcat.mp4
Ôn lại tuổi thơ trên đồng diều

Ôn lại tuổi thơ trên đồng diều

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan3/thadieu.mp4
Tiêu Minh Phụng trổ tài hát "Con diều của mẹ"

Tiêu Minh Phụng trổ tài hát "Con diều của mẹ"

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan3/minhphung.mp4
Hồng Phúc đi thả diều cùng Tiêu Minh Phụng

Hồng Phúc đi thả diều cùng Tiêu Minh Phụng

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan3/dieu.mp4
Bách nghệ kỳ thú - Tập 17

Bách nghệ kỳ thú - Tập 17

Tiêu Minh Phụng ôn lại tuổi thơ trên đồng diều

https://www.youtube.com/embed/QFQSl6AJJpc?si=8yK_m46KPVVUIKti
Bách nghệ kỳ thú - Tập 16

Bách nghệ kỳ thú - Tập 16

Tranh cát – Loại hình nghệ thuật độc đáo

https://www.youtube.com/embed/J6OoCS0qMmw?si=4tKa9CjtrSFdno58
Hương vị đặc biệt của nem Thủ Đức

Hương vị đặc biệt của nem Thủ Đức

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan2/nem.mp4
Bách nghệ kỳ thú - Tập 15

Bách nghệ kỳ thú - Tập 15

Khoai Vũ ấn tượng với hương vị đặc biệt của nem Thủ Đức

https://www.youtube.com/embed/H_3vzLaU8SE?si=rCzTorZfybuKXodb
Khám phá nét đặc trưng của gốm Bình Dương

Khám phá nét đặc trưng của gốm Bình Dương

Bách nghệ kỳ thú

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang11/tuan1/gom.mp4
Bách nghệ kỳ thú - Tập 14

Bách nghệ kỳ thú - Tập 14

Khám phá nét đặc trưng nghề làm gốm Bình Dương

https://www.youtube.com/embed/-eOGq39H1vk?si=ZevlhLpSkItN8H4W
Bách nghệ kỳ thú - Tập 13

Bách nghệ kỳ thú - Tập 13

Tranh vỏ tràm độc đáo của Đồng Tháp vươn tầm thế giới

https://www.youtube.com/embed/IMPyZNb0IYE?si=m5Fb3BFq7v1QI6kh