Hải Vót xin học làm chiếu tại Long Cang

Cùng xem lại một số khoảnh khắc thú vị của khách mời trong chương trình "Bách nghệ kỳ thú"! 
Video Chương trình khác
21g - Thứ 7 - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7