Xuân Nhâm Dần 2022

Hớt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương vào dịp Tết

Anh Nguyễn Văn Pháp luôn mong muốn dùng đam mê tạo mẫu tóc để đóng góp những điều tốt đẹp trong xã hội. Cụ thể nhất chính là việc trao tặng những mái tóc gọn gàng, miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Duy Dương