Tiếng rao 4.0 - Mùa 3 - Tập 3

Sạp chuối nướng của người bà hết lòng vì đàn cháu

Trong tập 3, Color Man sẽ đến với thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để thực hiện nhiệm vụ mới. Tại đây, Color Man hỗ trợ dì Tư bán chuối nướng, giúp bà có thêm tiền nuôi các cháu ăn học.

Nguồn: Trung tâm Tin tức