Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - tập 7

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - tập 7

60 năm mang di chứng động kinh và mâm bánh nuôi mẹ già

https://www.youtube.com/embed/qFNtmNWxfy0
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 6

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 6

Xe xôi 50 năm gánh cả tuổi thơ ở Trà Vinh

https://www.youtube.com/embed/SgFuEYrMi9s
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 5

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 5

Bún riêu - canh bún và chất Sài Gòn

https://www.youtube.com/embed/VDuPNLIKsZY
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 4

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 4

Đôi vợ chồng già nương tựa nhau đi hết đường đời

https://www.youtube.com/embed/JRt-UMDcMrE
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 3

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 3

Hương vị quê nhà từ xe bánh mì hơn 60 tuổi

https://www.youtube.com/embed/ZTLOCIup4Bc
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 2

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 2

Xe hủ tiếu gõ ấm tình "cha và con" ở Quy Nhơn

https://www.youtube.com/embed/syvEK3BHHio
Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 1

Tiếng rao 4.0 - Mùa 2 - Tập 1

Gánh bánh mì nuôi 3 miệng ăn và ước mơ no đủ mỗi ngày

https://www.youtube.com/embed/wJRFf__LPT8