Lịch sử lớp 6 - Bài 3: Thời kỳ nguyên thuỷ, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp

Ở bài học này các em sẽ được biết về thời kỳ nguyên thủy, sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm