Lịch sử - Lớp 6

Bài 2 Lịch sử lớp 6: Thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc loài người và xã hội nguyên thủy

Ở bài học này các em sẽ được biết về thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc của loài người và sự hình thành xã hội nguyên thủy.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm