Lịch sử lớp 6 - Bài 9: Các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X

Ở bài học này, các em sẽ tìm hiểu về lịch sử các quốc gia ở Đông Nam Á trước thế kỷ X; sự giao lưu thương mại, văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm