Lịch sử lớp 6 - Bài 2: Bản đồ, tìm đường đi trên bản đồ

Trong bài học tiếp theo ở môn Địa lý, các em sẽ hiểu định nghĩa về bản đồ và cách tìm đường đi trên bản đồ.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm