TP.HCM tổng kiểm tra y tế tại các trường học

Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, TP.HCM sẽ tiến hành tổng kiểm tra y tế hơn 50 trường học từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn TP, đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường.

Nguồn: Trung tâm Tin tức