TP.HCM hướng đến thị trường lao động chất lượng cao

Để giữ vững đà phát triển, sức cạnh tranh thì nguồn lao động chất lượng đóng vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp. Hiện các DN tại TP.HCM đang từng bước thay đổi, tạo ra nhiều lợi ích cho người lao động nhằm thu hút nguồn lao động chất lưọng cao.

Nguồn: Trung tâm Tin tức