Toán lớp 6 - Bài 7: Số tự nhiên 05 ước và bội

Ở bài học này, các em sẽ được biết: Ước và bội, cách tìm ước, cách tìm bội, số nguyên tố - hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm