Toán học lớp 6

Toán lớp 6 - Bài 20: Tỉ số và tỉ số %

Ở bài 20, các em sẽ tìm hiểu về tỉ số và tỉ số % của hai đại lượng. Sau khi được học về những kiến thức cơ bản, học sinh bước vào phần thực hành, với những dạng bài tập phong phú.

Đài Truyền hình TP.HCM