Toán lớp 6 - Bài 13: Phân số

Bài học hôm nay chia làm 4 chủ đề: Phân số - Tính chất cơ bản của phân số - So sánh phân số; Các phép toán cộng - trừ - nhân - chia phân số; Giá trị phân số của một số - Hỗn số; Luyện tập phân số.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm