Tiếng Việt lớp 2 - Bài 35: Nghe, viết "Bọ rùa tìm mẹ"

Trong tiết học này, các em cùng đến với bài 35: Nghe viết "Bọ rùa tìm mẹ".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm