Tiếng Việt lớp 2 - Bài 107: Nghe - viết "Vượt qua lốc dữ"

Trong bài học hôm nay các sẽ cùng rèn luyện kỹ năng nghe - viết qua bài "Vượt qua lốc dữ".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm