Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 106: Đọc "Người nặn tò he"

Ở bài 106, các em sẽ tập đọc bài "Người nặn tò he", sau đó ghi nhớ nội dung và trả lời các câu hỏi liên quan.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm