Tiếng Việt lớp 2 - Bài 109: Đọc - hiểu "Những người giữ lửa trên biển"

Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập kỹ năng đọc lưu loát và phân tích nội dung của bài "Những người giữ lửa trên biển".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm