Tiếng Việt lớp 2 - Bài 110: Luyện tập viết chữ hoa I, K, M, N, P, O và luyện viết tên người

Bài học hôm nay chúng ta sẽ luyện tập viết hoa các chữ cái I, K, M, N, P, O và luyện viết tên người. Bên cạnh đó, các em sẽ ôn tập cách đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm