Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 105: Từ chỉ người, hoạt động và đặt câu hỏi "Ở đâu?"

Đến bài học hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu về từ chỉ người, hoạt động. Ngoài ra, học sinh cũng sẽ được học về cách đặt câu hỏi "Ở đâu?".

Đài Truyền hình TP.HCM