Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 112: Đọc "Cánh cửa nhớ bà"

Ở bài học 112, các em sẽ luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu bài thơ "Cánh cửa nhớ bà". Sau đó, học sinh sẽ trả lời các câu hỏi liên quan để củng cố kiến thức.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm