Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 27: Viết hoa tên người, Mở rộng vốn từ Bạn bè

Qua bài học bày các em sẽ học được quy tắc viết hoa tên người và mở rộng vốn từ Bạn bè.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm