Tiếng Việt lớp 2 - Bài 26: Nghe - viết "Ai dậy sớm"

Mời các em cùng theo dõi bài tập đọc "Ai dậy sớm", qua đó phân biệt ai/ay.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm