Nhiều người dân chưa quen đăng ký đăng kiểm qua App

Từ ngày 01/02/2023, người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện có thể thực hiện trên ứng dụng TTDK. Tuy nhiện, đến thời điểm này, nhiều người dân vẫn ưu tiên chọn đăng ký trực tiếp hơn là sử dụng App.

Nguồn: Trung tâm Tin tức