Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Đài Truyền hình TP.HCM