Không khí làm việc ở các cơ quan tại TP.HCM trong ngày đầu sau Tết

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, ngày 27/1, nhiều cơ quan trên địa bàn TP.HCM đã quay trở lại làm việc. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, tạo khí thế lao động hăng say.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV