Ecuador: Hồi sinh loại bia cổ từ 400 năm trước

Một nhà nghiên cứu sinh học ở Ecuador đã tìm thấy thứ mà ông gọi là "kho báu", bên trong một chiếc thùng sồi xưa đó là loại men 400 năm tuổi. Người này đang tìm cách hồi sinh để tái tạo loại bia cổ nhất châu Mỹ Latinh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV