Chính sách hỗ trợ trẻ mầm non là con người lao động làm việc tại các KCN cần tiếp tục hoàn thiện

Nghị quyết 27 của HĐND TP.HCM về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có KCN-KCX đã phần nào hỗ trợ tích cực cho trẻ em là con của công nhân lao động tại khu công nghiệp và giáo viên tại hệ thống giáo dục mầm non.

Nguồn: Trung tâm Tin tức