Các đơn vị trên địa bàn TP.HCM phát huy tối đa tinh thần "Bắt tay ngay vào làm việc"

Ngay sau Tết, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.HCM đã khẩn trương, nghiêm túc trở lại với công việc, bảo đảm các hoạt động thông suốt và thuận lợi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức