Tiếp thị điểm đến du lịch: Cơ hội và thách thức cho TP.HCM

Tiếp thị điểm đến là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là với TP.HCM. Du lịch TP đã chuyển trọng tâm từ quảng bá sản phẩm dịch vụ sang quảng bá duy trì hình ảnh điểm đến nhằm giữ mối liên hệ với khách trong nước và quốc tế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV