Tiếng Việt lớp 2 - Bài 88: Đọc thời khóa biểu

Trong bài này, các em sẽ cùng tìm hiểu về thời khóa biểu và vận dụng để lập thời khóa biểu cho mình nhé!

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm