Tiếng Việt lớp 2 - Bài 87: Từ chỉ sự vật, Câu kiểu "ai, thế nào'?, Mở rộng vốn từ "Trường học"

Bài học hôm này, các em sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung sau: "Từ chỉ sự vật'; Câu kiểu "ai, thế nào'?: Mở rộng vốn từ "Trường học".

Đài Truyền hình TP.HCM