Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 85: Chuyện của thước kẻ

Hôm nay, các em sẽ cùng cô giáo tìm hiểu về câu chuyện của cây thước kẻ, từ đó học các kỹ năng: Luyện đọc thành tiếng, tìm hiểu bài, luyện đọc lại và cùng sáng tạo.

Đài Truyền hình TP.HCM