Tiếng Việt lớp 2 - Bài 83: Nghe - viết "Ngôi trường mới"

Trong bài học hôm nay, các em hãy cùng luyện tập kỹ năng nghe - viết qua bài "Ngôi trường mới".

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm