Tiếng Việt lớp 2 - Bài 78: Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc

Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc bằng các bài thực hành sắp xếp lại các câu trong đoạn và tìm hiểu nội dung của chúng.

Đài Truyền hình HTV