Tiếng Việt lớp 2 - Bài 77: Nghe - viết "Bàn tay dịu dàng"

Trong bài học hôm nay, các em sẽ nghe - viết "Bàn tay dịu dàng". Đây là một câu chuyện giàu cảm xúc được phỏng theo Xu-khôm-lin-xki, do Mạnh Hưởng dịch.

Đài Truyền hình HTV