Tiếng Việt lớp 2 - Bài 69: Từ chỉ đặc điểm

Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập về các từ ngữ chỉ đặc điểm và câu dạng "Ai thế nào?" nhé!

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm