Tiếng Việt lớp 2 - Bài 64: Đọc "Đồng hồ báo thức"

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài "Đồng hồ báo thức" nhé!

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm