Tiếng Việt lớp 2 - Bài 63: Từ chỉ đặc điểm, dấu chấm hỏi

Trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập cách đặt câu hỏi, cách sử dụng dấu chấm hỏi và mở rộng vốn từ "Đồ vật" nhé!

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm