Tiếng Việt lớp 2 - Bài 57: Ôn đọc thành tiếng và rèn luyện kỹ năng học thuộc lòng

Ở bài học này các em hãy cùng ôn đọc thành tiếng và rèn kĩ năng học thuộc lòng.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm