Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 53: Nghe - viết "Bà tôi"

Trong bài học này chúng ta sẽ luyện tập viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái, phân biệt vần uôn, uông và nghe - viết bài "Bà tôi".

Đài truyền hình TP.HCM