Tiếng Việt lớp 2 - Bài 48: Nói, viết lời xin lỗi

Trong bài học này, các em sẽ học cách nói và viết lời xin lỗi trong từng trường hợp khác nhau. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ đóng vai để nói và đáp lời xin lỗi qua một số tình huống cụ thể.

Đài Truyền hình HTV