Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 46: Đọc - "Bưu thiếp"

Trong bài học này chúng ta hãy cùng luyện đọc qua bài "Bưu thiếp", bên cạnh đó cách em còn có thể học được cách để viết bưu thiếp.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm