Tiếng Việt lớp 2 - Bài 34: Đọc "Cánh đồng của bố"

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện kỹ năng đọc qua bài "Cánh đồng của bố" và để hiểu hơn về tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm