Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 33: Từ chỉ đặc điểm, Câu kiểu ai thế nào?, Mở rộng vốn từ Gia đình

Trong bài học hôm nay các em sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung sau: Từ chỉ đặc điểm, Câu kiểu ai thế nào? và Mở rộng vốn từ Gia đình. Hãy ghi lại vào vở là cùng vận dụng thực hành nha!

Đài Truyền hình TP.HCM