Lớp 2 chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 21: Từ chỉ hoạt động, câu kiểu ai làm gì?, mở rộng vốn từ bạn bè

Bài học hôm nay các em sẽ tiếp tục ôn tập về từ và câu, mở rộng vốn từ bạn bè.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm